Ukrudtsbekæmpelse i græsplæner

Hvis plænen skal være rigtig ren og pæn, så er det desværre ikke altid nok at bruge håndkraft. Nogle gange må selv den mest ihærdige havemand/kvinde have en hjælpende hånd imod det genstridige ukrudt. RenPlæne kan træde til og hjælpe dig med at opnå den rene plæne, du drømmer om.

Etableret græsplæne

En veletableret græsplæne har også et veletableret ukrudtstryk. Når først ukrudt får fat, så er det noget genstridigt stads at komme til livs igen. Især ældre plæner kan have et stort ukrudtstryk, som kan være svært at overskue. Det er vigtigt at holde plænen ren for at give græsset de bedste vilkår. Her kan RenPlæne hjælpe dig. Vi sprøjter med effektive midler og rammer bredt på paletten af alment, tokimbladet ukrudt.

RenPlæne anbefaler

Der anbefales en-to behandlinger, alt efter ukrudtstryk. I foråret anbefales den almindelige ukrudtsbekæmpelse, der opfølges i efteråret med BOOST.

Nyanlagt græsplæne

I en nyanlagt græsplæne, har du en helt unik mulighed for at komme mest muligt ukrudt til livs. Det er i etableringsfasen for græsset at bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er mest effektiv. Her har ukrudtet endnu ikke etableret sig med et stort rodnet og lange udløbere. En rettidig behandling imod ukrudt bør være en fast del af ny anlæg af græsplæner netop for at hjælpe græsset bedst fra start i kampen mod ukrudtet.

RenPlæne anbefaler

Der anbefales mindst en almindelig ukrudtsbekæmpelse, typisk to, når det nye ukrudt har 3-4 blade. Der opfølges med BOOST i først kommende efterår.

Græsplæner med udsået kløver

Der kan godt foretages ukrudtsbekæmpelse i græsplæner, hvor der er valgt at udså kløver. Det er dog ikke på samme høje niveau, som hvis kløveren skal bekæmpes. Behandlingsvinduet er også meget lille for græsplæner med ønsket kløver og midlerne få. Kontakt os derfor tidligt, hvis du har historik med meget ukrudt.

Efterbehandlingen af plænen efter en bekæmpelse

Husk at en ukrudtsbekæmpelse i sig selv ikke altid er nok for at komme ukrudtet til livs. Det er typisk nødvendigt at så efter med græs, så de huller, der opstår i plænen, lukkes og nyt ukrudt derved ikke får mulighed for at etablere sig. Lad RenPlæne klare eftersåningen eller køb græs direkte af os, når vi behandler plænen.

Husk at eftersåning også gælder nyetablerede græsplæner – husk derfor altid at få oplyst blanding af firmaet eller gemme etiketten fra den anvendte blanding.

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbekæmpelse i græsplæner foretages med et middel med god virkning imod de gængse tokimbladede ukrudtsarter i græs. Der kan også ses effekt imod rodukrudt, men ikke som BOOST. Den almindelige ukrudtsbekæmpelse er vores mest udbredte behandling, da den ikke er pålagt nær så hårde restriktioner som BOOST, hvor der bruges et kraftigere og mere effektivt herbicid.

OBS: Græsset må ikke afgræsses af f.eks. kaniner, eller fodres op til f.eks. høns, i 14 dage efter behandlingen.
Græsset må ikke betrædes med bare fødder i 24 timer fra behandlingen.
Har du hund anbefaler vi at den ikke luftes i haven i 48 timer, da trædepuder kan have små skader.

Ukrudtsbekæmpelse BOOST

BOOST er en bredspektret og yderst effektivt behandling. Det tager både de gængse, men også mere nuancerede tokimbladede ukrudtsarter i græsset. Behandlingen er yderst effektivt imod rodukrudt ved sene behandlinger.

Behandlingen foretages typisk i efteråret, hvor rodukrudt lagrer energi i rødderne og effekten derfor størst.

OBS: Egner sig ikke til arealer hvor der færdes dyr eller mindre børn i længere perioder dagligt.
Græsset må ikke afgræsses af f.eks. kaniner, eller fodres op til f.eks. høns, i 30 dage efter behandlingen.
Græsset må ikke betrædes med bare fødder i hele perioden.
Arealet kan bruges på normal vis efter 30 dage fra behandling.

Nedvisning på belagte arealer og gårdspladser

En nedvisning er den velkendte RoundUp sprøjtning. Det kan være af gårdspladser, gangarealer i haven, langs bygninger eller andre steder, hvor der forekommer uønsket vækst af græs og ukrudt – stort som småt. Vi klarer såvel de små opgaver som hele gårdspladser eller andre større arealer.

Vi tilbyder også at bekæmpe uønsket vækst i andre bevoksede arealer, f.eks. bede, hvor vi bekæmper specifikt på de uønskede planter. Det kalder vi Nedvisning Plet.

En helt særlig service for nedvisningsopgaver er klippekortsordning, hvor du får et fast antal besøg i løbet af sæsonen. Så du altid får bekæmpet det uønskede ukrudt.

Glyphosat er ikke farligt for miljøet, når det bruges korrekt.
Overlad derfor trygt din nedvisningsopgave til os.
Vi tager hensyn til miljøet!

Nedvisning (Tilpas mig)

Ukrudtsbekæmpelse i græsplæner foretages med et middel med god virkning imod de gængse tokimbladede ukrudtsarter i græs. Der kan også ses effekt imod rodukrudt, men ikke som BOOST. Den almindelige ukrudtsbekæmpelse er vores mest udbredte behandling, da den ikke er pålagt nær så hårde restriktioner som BOOST, hvor der bruges et kraftigere og mere effektivt herbicid.

OBS: Arealet må ikke betrædes før det er tørret helt op. Derved undgås det at uønskede arealer nedvisnes.

Nedvisning Plet (Tilpas mig)

Ukrudtsbekæmpelse i græsplæner foretages med et middel med god virkning imod de gængse tokimbladede ukrudtsarter i græs. Der kan også ses effekt imod rodukrudt, men ikke som BOOST. Den almindelige ukrudtsbekæmpelse er vores mest udbredte behandling, da den ikke er pålagt nær så hårde restriktioner som BOOST, hvor der bruges et kraftigere og mere effektivt herbicid.

OBS: Arealet må ikke betrædes før det er tørret helt op. Derved undgås det at uønskede arealer nedvisnes.