100% ærlighed - er vores motto

Hos VESTERGAARDEN.dk værne vi om at være 100% ærlige. Vi kan ikke bruge professionelle bekæmpelsesmidler og ikke oplyse hvad det er, hvordan det virker, hvor farligt det er og hvordan det påvirker miljøet. Det ligger ikke i vores ånd. Derfor ved du altid helt præcist hvad vi har gjort hjemme hos netop dig!

Effekt af ukrudtsbekæmpelse

Selvom vi gerne vil love 100% effekt på alt ukrudt og at det behandlede areal blive totalt ren, så vil vi meget hellere være ærlige. Selvom vi behandler med professionelle herbicider, så er naturen bare indrettet sådan at effekten kan variere, selv inden for samme art af plante. Der er rigtig mange faktorer der spiller ind når det kommer til bekæmpelse af ukrudt, oftest opnås der dog 85-95% bekæmpelse, selvom tabellerne siger noget andet. Det er vigtigt at påpege at effekten kan variere fra den ene art ukrudt til den anden, og at ingen af vores midler tager græsukrudt, andet end selvfølgelig en nedvisning.

Ukrudtsbekæmpelse

Helt op til

90%

Bekæmpelsesrate

Effekten variere fra 65% helt op til 90% bekæmpelse, alt efter typen af ukrudt og behandling, samt behandlingstidspunktet.

BOOST Bekæmpelse

Helt op til

95%

Bekæmpelsesrate

Effekten variere fra 60% helt op til 95% bekæmpelse, alt efter typen af ukrudt og behandling, samt behandlingstidspunktet.

Nedvisning

Helt op til

99%

Bekæmpelsesrate

Effekten variere fra 85% helt op til 99% bekæmpelse, alt efter typen af ukrudt og behandling, samt behandlingstidspunktet.

Effekten af behandlingen ses efter to til fire dage på følsomt ukrudt. Den endelige effekt ses mellem tre og seks uger efter behandlingen. Der kan dog være tidspunkter hvor effekten først ses efter en længere periode, f.eks. ved bekæmpelse af rodukrudt, hvor effekten kan være forsinket til næste vækstsæson. Er du ikke tilfreds med effekten af en behandling, så kontakt os endelig, så vi kan vurdere behovet for en opfølgende behandling.

Herbicidinformation

Når du har fået behandlet et areal af VESTERGAARDEN.dk, hvad enten det er ved en ukrudtsbekæmpelse eller nedvisning, vil du få udleveret et faktaark med information omkring netop den type behandling der er foretaget, så som information omkring hvordan du skal forholde dig til arealet, samt hvordan det må bruges i den nærmeste fremtid. Faktaarket er også din behandlingskvittering, som indeholder tidspunkt, dosering og andre vigtigt information.

Du kan læse meget mere om vores herbicider lige her.

Vi behandler græs- og belagte arealer med professionelle herbicider,
med korrekte doseringer, under korrekt forhold og på korrekt maner.

image

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen

VESTERGAARDEN.dk arbejder efter anvisninger/godkendelser udarbejdet af Miljøstyrelsen. Vi overhold til enhver tid gældende regler omkring håndtering og rapportering for brug af professionelle pesticider. Du kan holde dig opdateret omkring professionel kemi på Miljøstyrelsens hjemmeside.

RenPlæne kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Vi kan udtages til stikprøvekontrol af Landbrugsstyrelsen, som kontrollere om vores behandlinger er lovlige og rapportering/logbogsføring er fyldestgørende. Du kan læse mere om kontrollen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
Eventuelle stikprøvekontroller vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Behandlingsanvisninger og ansvar

Vi bruger professionelle midler, som kan have effekt på omkringliggende arealer og bevoksning. Det er derfor vigtigt at følge den anvisning der udleveres når en behandling er overstået. Anvisningerne beskriver hvorledes det behandlede areal må befærdes/bruges de følgende timer/ dage/uger.
Hvis de udleverede anvisninger ikke overholdes, kan VESTERGAARDEN.dk ikke holdes til ansvar for skader på omkringliggende ubehandlede arealer eller beplantning. Ved evt. skader vurderer VESTERGAARDEN.dk om anvisninger er overholdt eller om vi kan holdes til ansvar for skaden. Ved tvivl udtages blad-prøver, som indsendes til laboratorie der vurdere om VESTERGAARDEN.dk bære ansvar for skaden.
Fravælges afskærmet kantsprøjtning, men avises sprøjteføren om at behandle til kant af bed ol. vil VESTERGAARDEN.dk ikke kunne holdes til ansvar for skader. Alle aftaler om behandlingen vil være anført i de udleverede anvisninger.