Hvad kan vi gøre for dig?

FoldPleje tilbyder en lang række ydelser til både private og erhverv, læs mere om de enkelte ydelser herunder.
Vi er specialister i pleje af hestefolde og græsarealer, ligesom vi assisterer med at pleje natur- og jagtarealer.
Husk at vi også tilbyder Service Pakker, hvor vi har sammensat en række ydelser, som passer til pasning af hestefolde.

Ukrudtsbekæmpelse

Græs kan ikke konkurrere imod ukrudt, når det kommer til næringsstoffer, vand og sollys. Så hvis du vil opnå bedre udbytte på din mark, så skal der bekæmpes ukrudt.

Det er især vigtigt at bekæmpe ukrudt hvis du har mange af de giftige arter, herunder brandbæger og ranunkel. Især unge dyr kan ikke skelne arterne fra det, de godt kan tåle.

Gødskning

En korrekt gødet græsmark vil give sundere og bedre kvalitet græs. Græs har brug for næring for at holde vækst af både blade og rødder i gang, som sikkerhed for et højt udbytte.

Gødes en mark korrekt, så vil der altid være frisk græs at afgræsse, som ikke er fyldt med sukker og fuktan. Men derimod masser af gode næringsstoffer som dine dyr nyder godt af.

Eftersåning

Nedbidte og gennemtrampede arealer bør eftersås med kvalitetsgræs, der kan tåle slitage. På den måde kan du udnytte hvert et hjørne af marken med godt græs til dyrene.

Hvis der bliver ukrudtsbekæmpet på arealet, vil det altid kunne betale sig at så efter. Dette gøres for at lukke af, så der ikke genetableres ukrudt, men faktisk kommer frisk græs i stedet.

Brakpudsning

Brakpudsning slår græs og ukrudt ned og giver ny energi til især græsset. Det anbefales altid at slå arealerne af mindst én gang om året, typisk i efteråret.

Hvis du søger EU-tilskud, skal arealerne drives landbrugsmæssigt, dette opnås ved at græsset afgræsset tilstrækkeligt, evt. assisteret med at pudse græsset i september måned.

Luftning

Luftning af græsarealer giver ny energi til rødder og gør græsset mere tæt. Det kan være en god måde at puste frisk liv i en ellers slidt græsmark, uden de store omkostninger.

Den typiske årsag til dårlig dræning af græsarealer er sammenpresset topjord. Lufter man jorden vil der blive skåret lange brede kanaler i jorden, som vil hjælpe på dræning.

Kalkning

Rigtig mange arealer kalkes ikke korrekt eller slet ikke. Er der ubalance i jorden vil græssets vækst hæmmes. Dette giver plads til mange ukrudtsarter, som trives i den ringe jord.

Kalkning anbefales i efteråret, hvor vejret naturligt hjælper kalken ned i jorden. Kalk behovet skal altid bestemmes ud fra en jordprøve, som analyseres på et laboratorie, sammen med andre analyser af jorden.