Når du vil have mere ud af dine græsmarker

image

Græs der plejes optimalt har en mere stabil vækstkurve og lavere sukkerindhold i planten, fordi det er mindre stresset. Græs der stresses, fx som følge af nedgnavning/dødbidning, mangel på gødning og kalk, vokser ikke optimalt og ophober mere sukker end velplejet græs i god vækst. // Louise Pedersen, Hestezonen

En pasningsaftale er en etårig aftale imellem dig, som ejer af græsarealer og os som serviceleverandør. Varigheden af aftalen kan dog variere, hvis der søges om særlige tilskudsordninger, som øger tilskudsudbetalingen for os begge som parter. Vilkår for aftalen specificeres med udgangspunkt i den enkelte aftale, dog altid løbende fra 01/04 til 31/12 (tegnes med tilbagevirkende kraft hvis aftalen tegnes i perioden 02/04 – 15/05), for at sikre udbetaling af tilskud på arealer.

Pasningsaftalen, er en aftale baseret på, at du, som ejer, køber en ydelse hos os, og vi som leverandør, leverer ydelsen og derved får adgang til at søge tilskud på din landbrugsjord hvor ydelsen helt eller delvist leveres. Tilskudssatsen er som udgangspunkt 1.000 kr./ha, men der kan forekomme forhold, hvor denne sats hæves.

Aftalen kan omfatte dele af eller hele arealer også arealer, hvorpå ydelser ikke leveres, såfremt nogle ydelser kun ønskes på særskilte arealer. Nærmere herom vil blive specificere når aftalen indgås. Vi er meget fleksible i aftalerne, så du får mest muligt ud af dine arealer og vores ydelser.

Eksempler på pasningsaftaler

ENKELTSTÅENDE YDELSER

Aftale om tilskudssøgning på 1,8 ha, som det samlede foldareal udgør.
Der ønskes én ukrudtssprøjtning på 1,0 ha og en eftersåning på 0,5 ha.
Der er 45 km til bedriften, hvor begge behandlinger sker samme dag.
Behandlinger og kørsel koster sammenlagt 1.080 kr.
Der udbetales 1.800 kr. i tilskud, som modregnes i regningen.
Til udbetaling til kunden: 720 kr.

SERVICE PAKKE

Aftale om tilskudssøgning på 2,3 ha, som det samlede foldareal udgør.
Der ønskes abonnement på  en udvidet service pakke på hele arealet.
Der er 60 km til bedriften, som besøges 4 gange.
Behandlinger og kørsel koster sammenlagt 901 kr./md.
Der udbetales 2.300 kr. i tilskud, som modregnes i regningen.
Endelig månedspris: 671 kr./md. i 10 måneder.

Gødningsregnskab

For mange især mindre hesteejendomme og hesteejere er et gødningsregnskab ikke en kendt term. Men et gødningsregnskab er faktisk lovpligtigt i rigtig mange tilfælde. Hvis du lader os søge tilskud på din jord, så godtgør vi for alt det gødning, dine heste afsætter på de arealer, vi passer. Og vi hjælper dig gerne med at finde ud af at komme af med resten, så du ikke får problemer med Landbrugsstyrelsen. Og måske også får mere ro i sindet omkring netop din husdyrgødning.

Har du mindre end 2 ha?

image

Førhen har du ikke kunne søge tilskud til din jord selv, og den har derfor ikke haft en “værdi” for dig som bruger, altså udover brugsværdien. Nu kan din jord faktisk få en kontant værdi, år efter år. Og du får noget for pengene!

Vi kan søge tilskuddet på dine arealer og derfor kan vi tilbyde dig en rabat på 1.000 kr./ha på den samlede regning. Så om du blot skal have én behandling, som koster mindre end tilskuddet eller om du skal have flere, ja så trækker vi 1.000 kr./ha fra. Giver det overskud, så får du ganske enkelt udbetalt forskellen og har faktisk tjent penge på, at vi har behandlet dine arealer, også hvis det kun er delarealer!

Har du mere end 2 ha?

image

Førhen har du selv kunne få tilskud til din jord. Der har dog typisk være udgifter forbundet med dette i form af for eksempel konsulenthjælp eller udgifter til Skat. De udgifter kan vi afholde i stedet.

Hvis du lader os søge tilskuddet og modregne det i din regning, så får du mere for pengene. Du sparer 1.000 kr./ha på din samlede regning eller får måske udbetalt forskellen, hvis du kun ønsker delarealer behandlet. Og samtidig med det har du ikke længere udgifter til f.eks. konsulentbistand. Vi håndterer selvfølgelig også en stor del af gødningsregnskabet og assisterer gerne med hjælp til overholdelse af regler.

Er du erhvervsdrivende eller har du mere end 5 ha, så kontakt os for et ekstra godt tilbud!

Vi tilbyder 1.500 kr./ha i tilskud til erhvervsdrivende og bedrifter på mere end 5 ha tillige med stordriftfordele, så kontakt os i dag for et rigtig godt tilbud.
Vi sidder klar på tlf +45 40 44 90 44 eller via mail på info@foldpleje.dk

De 1.000 kr./ha er en engangsydelse, som kun trækkes fra én gang årligt og ikke for hver ydelse! Tilskuddet forudsætter at du afgræsser foldene og at de godkendes af Landbrugsstyrelsen ved en evt. fysisk kontrol, men også satellitkontrol.
Evt. behov for afpudsning, grundet underkendelse af arealet, vil modregnes til 500 kr./ha ekskl. kørsel. Udgifter til fotodokumentation til Landbrugsstyrelsens monitorering afholdes af VESTERGAARDEN.dk og vil ikke påfalde ejer.