Pleje af græsfolden tilgodeser både græsset og hesten

Det er vigtigt at pleje græsfolden for at nedsætte forekomsten af uønskede (eventuelt giftige) planter og sikre græsset den sundeste vækst, og dermed også hesten det mest hestevenlige græs. Græsset bør aldrig bides så kort, at man tydeligt kan se jorden mellem græsplanterne. I de første 5-7 cm findes græssets vækstpunkt. Ved græssets vækstpunkt findes den procentvis største sukkerandel i græsset. Heste der græsser på nedgnavet græs får for meget sukker og for få fibre. Fibre, vitaminer og mineraler findes nemlig i det lidt højere græs med mere blad- og stængelmasse.

Græs der er passet med den rette mængde kalk, gødning og eventuelt afpudsning, har en bedre vækst og jordbunden får en bedre næringsstofbalance. Det er meget væsentligt, at græsset har gode vækstvilkår i forhold til at komme uønskede planter, som fx brandbæger, skræpper og smørblomster til livs. Hvis du har problemer med giftige planter på din fold kan brug af sprøjtemidler være en relevant her-og-nu løsning, men det bør følges op af en plan for pleje af græsmarken. Ellers er det kun symptombehandling af problemet, og det er i reglen en kortsigtet løsning.

image

Du bør også tænke over, hvordan du gerne vil passe din græsmark.
Har du selv viden og maskiner til at klare opgaven? Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig!

Græsmarken bør passes og plejes med gødning og kalk, således at hestene får adgang til græs med så mange næringsstoffer, men så lavt sukkerindhold, som muligt. Det er yderst vigtigt at være opmærksom på, at risikoen for fodringsrelaterede sygdomme som fx forfangenhed, EMS og kolik stiger, hvis hestene indtager store mængder sukkerstoffer fra græsset.

Græs der plejes optimalt har en mere stabil vækstkurve og lavere sukkerindhold i planten, fordi det er mindre stresset. Græs der stresses, fx som følge af nedgnavning/dødbidning, mangel på gødning og kalk, vokser ikke optimalt og ophober mere sukker end velplejet græs i god vækst. Sukkerophobning skyldes, at det er græssets natur at danne sukkerstoffer, når det får sollys. Græsset bruger sukkerstofferne til vækst. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med næringsstoffer, i form af vand, gødning og kalk (i kombination med lune temperaturer), så vokser græsset ikke, men ophober i stedet sukkerstofferne.

image

Det med småt

Vi laver ikke græsfolde til heste, der er i stor risiko for at blive forfangne. Det er vores faglige overbevisning, at heste, der er i risiko for at blive forfangne, ikke bør gå på en græsfold, men fodres restriktivt, så der er kendskab til det foder, hesten indtager.