En hestefold har flere formål

Som hesteejer er det nødvendigt du tager stilling til, hvad dit foldareal skal bruges til. En fold er nemlig ikke bare en fold. Det er stedet, hvor hesten tilbringer en stor del af sit liv, og derfor er det vigtigt at tænke over hestens behov, når du etablerer en fold.

Ved etablering af folden kan der med fordel tænkes lidt i rum. Heste vil gerne rulle sig på sandede pletter og skraber ofte selv ”rullehuller” fri. Du kan komme hesten i forkøbet og etablere en bar plet med sand på folden. Et areal der brydes af naturlige forhindringer, fx ”øer” med tæt beplantning (buske og træer) får pludselig flere funktioner end et firkantet bart areal. Et areal med beplantede ”øer” vil byde på læ fra vinden fra forskellige retninger og mulighed for, at de heste, der er lavest i hierarkiet, også kan føle tryghed. De vil også indbyde til oplagte hvilesteder og samtidig agere legeplads, når der er plads og mulighed for at løbe rundt om noget. Ved etablering af en fold bør du også tage stilling til, hvor mange heste, du ønsker, der skal gå på arealet, om du ønsker arealet afgræsset, eller om der skal høstes hø/wrap på arealet. Det er nemlig af betydning for både foldens indretning og dit valg af græssorter.

En fold kan være meget mere end bare et indhegnet areal, med græs på!

image